Phạm vi địa chỉ IP công cộng của tôi là gì

Giới thiệu về địa chỉ IP công cộng

Địa chỉ IP là gì?

Địa chỉ IP (Internet Protocol address) là một nhãn số dùng để xác định một thiết bị trên Internet hoặc mạng cục bộ. Nó giúp Internet phân biệt giữa các máy tính, định tuyến và trang web khác nhau. Mỗi địa chỉ IP là duy nhất, chỉ khi một thiết bị có địa chỉ IP mới có thể kết nối với Internet.

Một địa chỉ IP có thể là địa chỉ IPv4 hoặc IPv6, tuy nhiên địa chỉ IPv4 vẫn chiếm ưu thế trong giao thông Internet. Một địa chỉ IPv4 được biểu diễn dưới dạng bốn tập con số thập phân, mỗi tập con số có giá trị từ 0 đến 255, trong khi một địa chỉ IPv6 được biểu diễn dưới dạng tám tập con số thập lục phân, được phân tách bằng dấu hai chấm.

Địa chỉ IP công cộng có chức năng gì?

Tất cả các địa chỉ IP đều được tạo ra và gán bởi Cơ quan Số hóa Công nghiệp Mạng (IANA), một phân ban của Tổ chức Đặt tên Và Cấp phát số Internet (ICANN). Cơ quan này gán một số địa chỉ IP cho các nhà cung cấp Dịch vụ Máy chủ Internet (ISP), sau đó ISP sẽ gán địa chỉ IP cho cá nhân hoặc doanh nghiệp.

Dựa theo mục đích sử dụng, địa chỉ IP có thể được phân loại thành địa chỉ IP riêng (private IP) và địa chỉ IP công cộng (public IP). Nhìn chung, các địa chỉ IP được gán bởi ISP là địa chỉ IP công cộng và thường được gán cho các bộ định tuyến tại nhà và các máy chủ lưu trữ website. Chỉ khi có địa chỉ IP công cộng được gán, thiết bị mới có thể kết nối với Internet.

Xem thêm:  Tệp Windows 11 Hosts: Nó là gì và cách chỉnh sửa

Địa chỉ IP công cộng và địa chỉ IP riêng: Những khác biệt là gì?

Dãy địa chỉ IP công cộng

Đâu là dãy địa chỉ công cộng? Một địa chỉ IP công cộng có thể là bất kỳ địa chỉ IP nào không thuộc dãy địa chỉ IP riêng.

Dãy địa chỉ IP riêng bao gồm:

 • 0.0.0 đến 10.255.255.255
 • 16.0.0 đến 172.31.255.255
 • 168.0.0 đến 192.168.255.255
 • Một địa chỉ IPv6 bắt đầu bằng fc00::/7.
 • IANA đã dành một số địa chỉ IP để sử dụng trong mạng nội bộ. Ví dụ, bộ định tuyến sẽ gán địa chỉ IP riêng cho mỗi thiết bị kết nối với Internet qua Wi-Fi để nhận biết chúng. Ngoài ra, tất cả các thiết bị này kết nối với Wi-Fi sẽ sử dụng cùng một địa chỉ IP công cộng được gán cho bộ định tuyến bởi ISP để giao tiếp trong mạng.

  Các loại địa chỉ IP công cộng

  Có hai loại địa chỉ IP công cộng: địa chỉ IP tĩnh và địa chỉ IP động. Thông thường, người dùng gia đình sử dụng địa chỉ IP động. Khi họ khởi động lại bộ định tuyến, địa chỉ IP sẽ thay đổi. Ngay cả khi họ không làm gì, địa chỉ IP cũng thay đổi thường xuyên. Còn đối với địa chỉ IP tĩnh, chúng thường được sử dụng bởi các trang web.

  Làm thế nào để tìm địa chỉ IP công cộng của tôi

  Way 1. Sử dụng các trang web tra cứu địa chỉ IP công cộng

  Xem thêm:  Hướng dẫn chi tiết về cách khắc phục lỗi cập nhật Windows 0x8024A005

  Một số trang web sẽ cho bạn biết địa chỉ IP công cộng của bạn. Các trang web này bao gồm whatismyip.com, whatismyipaddress.com, whatismypublicip.com, ip.me, v.v. Phương pháp này hoạt động trên Windows, Mac, Android, iPhone, v.v.

  Way 2. Sử dụng bộ định tuyến

 • Tìm địa chỉ IP cục bộ của bộ định tuyến trên đáy bộ định tuyến. Đôi khi, địa chỉ IP được biểu diễn dưới dạng địa chỉ website.
 • Trên bất kỳ thiết bị nào kết nối với mạng cục bộ của bạn, mở trình duyệt và nhập địa chỉ IP của bộ định tuyến để truy cập giao diện quản trị của bộ định tuyến.
 • Đăng nhập vào trang quản trị web của bộ định tuyến và tìm địa chỉ IP công cộng của bạn trên bảng điều khiển hoặc trang WAN. Thông thường, nó nằm trong mục có tên WAN IP.
 • Way 3. Sử dụng các lệnh

  Trên máy tính Windows, bạn có thể kiểm tra địa chỉ IP công cộng bằng cách sử dụng các lệnh. Mở Cửa sổ Lệnh và thực thi lệnh “nslookup myip.opendns.com resolver1.opendns.com”. Sau đó, địa chỉ cuối cùng sẽ là địa chỉ IP công cộng.

  check the public IP address

  Địa chỉ IP và Vị trí của tôi là gì? Kiểm tra địa chỉ IP của bạn

  Kết luận

  Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về khái niệm địa chỉ IP công cộng và vai trò quan trọng của nó trong việc kết nối các thiết bị với Internet.

  – Chúng ta đã hiểu được ý nghĩa của một địa chỉ IP và sự khác biệt giữa địa chỉ IPv4 và IPv6.

  Xem thêm:  Cách cài đặt/thay thế bo mạch chủ [Kèm hình ảnh]

  – Bài viết cũng đề cập đến vai trò của tổ chức IANA trong việc gán địa chỉ IP.

  – Chúng ta đã nhận thức về sự khác biệt giữa địa chỉ IP công cộng và địa chỉ IP riêng.

  – Bài viết giới thiệu về dãy địa chỉ IP công cộng và dãy địa chỉ IP riêng.

  – Hai loại địa chỉ IP công cộng, tĩnh và động, cũng đã được trình bày.

  – Chúng ta đã tìm hiểu ba phương pháp để tìm địa chỉ IP công cộng: sử dụng các trang web tra cứu, truy cập giao diện quản trị của bộ định tuyến và sử dụng các lệnh trên PC Windows.

  – Bài viết kết thúc bằng việc khuyến khích độc giả kiểm tra địa chỉ IP và vị trí của mình.

  Leave a Comment