Hướng dẫn đầy đủ cách lấy kích thước thư mục trên Windows 10/11 bằng PowerShell

A lot of users are confused about what PowerShell cmdlets can get folder size.

Nhiều người dùng đang bối rối về những PowerShell cmdlets nào có thể lấy kích thước thư mục. Trong bài viết này, MiniTool sẽ giải thích chi tiết về cách lấy kích thước thư mục bằng PowerShell. Ngoài ra, nó cũng giới thiệu một công cụ thay thế tốt hơn để liệt kê kích thước tệp/thư mục trên Windows 10/11.

PowerShell là gì?

PowerShell là một công cụ mạnh mẽ dòng lệnh và môi trường kịch bản cho Windows có thể được sử dụng để xử lý các công việc khác nhau, chẳng hạn như tắt/mở lại máy tính từ xa, cài đặt cập nhật Windows, sao chép tệp tin, xóa tệp tin, liệt kê kích thước tệp tin và nhiều hơn nữa.

Có thể sử dụng PowerShell để lấy kích thước thư mục không?

Có thể sử dụng PowerShell để lấy kích thước tệp tin. Dưới đây là các cmdlet PowerShell khác nhau có thể giúp bạn lấy kích thước thư mục/tệp tin trong một thư mục cụ thể:

  • Get-ChildItem (gci alias): Đây là cmdlet phổ biến nhất để lấy kích thước thư mục PowerShell. Cmdlet này cho phép bạn lấy danh sách kích thước tệp tin/thư mục trong một thư mục cụ thể. Nó có thể lấy tất cả các mục trong một hoặc nhiều thư mục được chỉ định, nhưng nó không hiển thị các thư mục trống.
  • Measure-Object (measure alias): Cmdlet này chủ yếu được sử dụng để thực hiện các phép tính trên giá trị thuộc tính của các đối tượng. Bạn có thể sử dụng nó để hiển thị kích thước tối thiểu, tối đa và tổng của tất cả các tệp tin/thư mục trong thư mục hiện tại.
  • Select-Object (select alias): Cmdlet này được sử dụng để chọn các thuộc tính cụ thể của một đối tượng hoặc tập hợp các đối tượng. Nó có thể hiển thị kết quả và chuyển đổi byte thành megabyte cho kích thước thư mục/tệp tin.
Xem thêm:  Cách gỡ bỏ ứng dụng trên Smart TV Samsung? [Hướng dẫn đầy đủ]

Cách sử dụng PowerShell để lấy kích thước thư mục trên Windows 10/11

Cách sử dụng PowerShell để lấy kích thước thư mục/tệp tin trên Windows 10/11 phụ thuộc vào nhu cầu của bạn. Dưới đây là một số ví dụ phổ biến liên quan đến đối tượng lấy kích thước thư mục/tệp tin bằng PowerShell:

Ví dụ 1: Lấy kích thước thư mục trong một thư mục cụ thể

Nếu bạn muốn lấy kích thước tệp tin/thư mục trong một thư mục cụ thể, bạn có thể tham khảo lệnh sau. Ví dụ, để lấy kích thước của thư mục C:Windows10Upgrade, bạn có thể chạy lệnh sau:

Get-ChildItem C:Windows10Upgrade | Measure-Object -Property Length -sum

get folder size PowerShell

Nếu bạn muốn hiển thị tổng kích thước tệp tin của thư mục này ở đơn vị MB hoặc GB, bạn có thể chạy lệnh sau:

(gci C:Windows10Upgrade | measure Length -s).sum / 1Mb(gci C:Windows10Upgrade | measure Length -s).sum / 1Gb

Nếu bạn muốn làm tròn kích thước đến hai chữ số thập phân, bạn có thể chạy lệnh sau:

“{0:N2} GB” -f ((gci C:Windows10Upgrade | measure Length -s).sum / 1Gb)

show folder size in mb or gb PowerShell

Ví dụ 2: Lấy kích thước tệp tin của một loại tệp tin cụ thể trong một thư mục

Nếu bạn muốn lấy tổng kích thước của tất cả các tệp tin có phần mở rộng .exe, bạn có thể chạy lệnh sau. Ở đây, bạn có thể thay thế exe bằng các phần mở rộng tệp tin khác như iso, xlsx, vv.

(gci c:exe *.exe | measure Length -s).sum / 1Mb

Ví dụ 3: Lấy kích thước thư mục, bao gồm cả các thư mục con

Để lấy tổng kích thước của tất cả các tệp tin trong thư mục bao gồm cả các thư mục con, bạn có thể sử dụng lệnh -Recurse. Ví dụ, nếu bạn muốn lấy tổng kích thước của tất cả các tệp tin trong thư mục C:Windows10Upgrade, bạn có thể chạy lệnh sau:

Xem thêm:  Cách tải và cài đặt Cisco AnyConnect trên máy tính

“{0:N2} GB” -f ((gci –force C:Windows10Upgrade –Recurse -ErrorAction SilentlyContinue| measure Length -s).sum / 1Gb)

get directory size using PowerShell

Ví dụ 4: Lấy kích thước thư mục trên máy tính từ xa

Ngoài ra, PowerShell cũng có thể giúp bạn lấy kích thước thư mục/tệp tin trên máy tính từ xa thông qua cmdlet Invoke-command. Ở đây, bạn cần thay thế computername bằng tên thực của máy tính từ xa.

Invoke-Command -ComputerName hq-srv01 -ScriptBlock ${Function:Get-FolderSize} –ArgumentList ‘C:PS’

Giải pháp tốt hơn cho việc lấy kích thước thư mục bằng PowerShell

Dựa trên thông tin trên, chúng ta biết PowerShell là một công cụ chuyên nghiệp có thể liệt kê kích thước tệp/thư mục/thư mục con trong một thư mục. Tuy nhiên, nếu bạn không quen với các cmdlet này, nó sẽ tốn thời gian và phức tạp. Đôi khi, bạn có thể gặp phải các lỗi khác nhau như “không tìm thấy đường dẫn”, “chạy tập lệnh bị vô hiệu hóa”, vv.

Có một giải pháp thay thế hiệu quả cho việc liệt kê kích thước thư mục bằng PowerShell. Đó là MiniTool Partition Wizard. Công cụ này có tính năng Space Analyzer có thể giúp bạn phân tích kích thước tệp/thư mục/thư mục con trên các ổ đĩa khác nhau một cách nhanh chóng.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm tệp tin theo tên hoặc loại bằng phần mềm này. Nếu ổ đĩa cứng hoặc ổ đĩa C của bạn đầy, công cụ này cũng cho bạn biết các tệp tin đang chiếm không gian đĩa và giúp bạn giải phóng không gian đĩa.

Xem thêm:  Sửa lỗi "Java Virtual Machine Launcher Error" trong Minecraft & Eclipse

MiniTool Partition Wizard

analyze disk space using the MiniTool software

Về tác giả

Ariel

Vị trí: Nhà bình luận

Leave a Comment