Hướng dẫn cách ánh xạ ổ mạng bằng PowerShell trên Windows 10/11 [Toàn bộ hướng dẫn]

Tổng quan về PowerShell

PowerShell là một công cụ mạnh mẽ cho phép truy cập vào các dịch vụ khác nhau của hệ điều hành thông qua các dòng lệnh. Nó có thể được sử dụng để thực hiện nhiều công việc khác nhau như lấy tên người dùng hiện tại, thay đổi thư mục làm việc, sao chép tập tin, cài đặt SSH, chạy các tệp .exe, v.v.

Tuy nhiên, nhiều người dùng vẫn chưa biết sử dụng những lệnh nào để thực hiện các công việc này trong PowerShell. Ví dụ, nhiều người gặp khó khăn khi sử dụng lệnh dùng để ánh xạ ổ mạng trong PowerShell. Dưới đây, chúng ta sẽ giải thích chi tiết về thao tác này.

PowerShell Map Network Drive Command Line là gì?

Lệnh nào có thể được sử dụng để ánh xạ ổ mạng trong PowerShell? Theo một cuộc khảo sát, lệnh New-PSDrive có thể giúp bạn tạo một ổ mạng tạm thời hoặc vĩnh viễn trên máy tính cục bộ hoặc từ xa. Nó có thể tạo một biểu tượng tắt cho một ổ đĩa/thư mục chia sẻ trên mạng và gán một chữ cái ổ đĩa cho nó dưới This PC trong Windows File Explorer.

Cách ánh xạ ổ mạng bằng PowerShell trên Windows 10/11

Windows cung cấp cho người dùng nhiều cách khác nhau để ánh xạ ổ mạng trên máy tính, bao gồm Command Prompt, File Explorer và PowerShell. Tuy nhiên, nhiều người dùng không biết cách ánh xạ ổ mạng trong PowerShell.

Xem thêm:  Cách khắc phục lỗi IRQL_NOT_DISPATCH_LEVEL Mã lỗi 0x00000008

Đừng lo, chúng tôi cung cấp 4 cách đơn giản để ánh xạ ổ mạng bằng PowerShell trên Windows 10/11. Hãy chọn một trong số chúng dựa trên sở thích của bạn.

#1. Ánh xạ ổ mạng tạm thời bằng PowerShell

Nếu bạn muốn ánh xạ một ổ mạng tạm thời trên Windows 10/11, bạn có thể làm theo hướng dẫn dưới đây. Lưu ý rằng ổ mạng tạm thời chỉ tồn tại trong phiên làm việc PowerShell hiện tại.

Bước 1. Gõ PowerShell vào hộp tìm kiếm và sau đó nhấp chuột phải vào Windows PowerShell và chọn Chạy dưới quyền quản trị. Sau đó, nhấp chuột vào Đồng ý để xác nhận.

Bước 2. Trong cửa sổ xuất hiện, gõ lệnh sau và nhấn Enter. Ví dụ, lệnh này có thể ánh xạ thư mục MiniTool vào máy tính với chữ cái ổ đĩa “G”: New-PSDrive -Name “G” -PSProvider “FileSystem” -Root \PC-101MiniTool.

Lưu ý:

Hãy chắc chắn thay thế Chữ cái ổ đĩa bằng chữ cái không được sử dụng như G. Sau đó, thay đổi phần DEVICE-NAME-OR-IPSHARED-FOLDER thành tên máy tính hoặc địa chỉ IP của thiết bị chứa thư mục chia sẻ và tên của thư mục chia sẻ.

New-PSDrive -Name “Chữ cái ổ đĩa” -PSProvider “FileSystem” -Root \DEVICE-NAME-OR-IPSHARED-FOLDER

Bước 3. Khi hoàn thành, thư mục chia sẻ trên mạng “MiniTool” sẽ được ánh xạ trên máy tính và hiển thị trong File Explorer.

#2. Ánh xạ ổ mạng vĩnh viễn bằng PowerShell

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng kịch bản PowerShell để ánh xạ ổ mạng vĩnh viễn. Ổ mạng vĩnh viễn sẽ được lưu trữ trong Windows thay vì phiên làm việc cụ thể. Ví dụ, nếu bạn muốn ánh xạ ổ mạng vĩnh viễn vào chữ cái ổ đĩa G, bạn có thể chạy kịch bản PowerShell sau:

New-PSDrive -Name “G” -PSProvider “FileSystem” -Root \PC-101MiniTool -Persist

#3. Ánh xạ ổ mạng với thông tin đăng nhập bằng PowerShell

Tất nhiên, bạn có thể ánh xạ ổ mạng với thông tin đăng nhập bằng PowerShell. Để ánh xạ ổ mạng với tên người dùng và mật khẩu của bạn, bạn có thể làm theo các bước sau.

Xem thêm:  Cách khắc phục lỗi đăng nhập ứng dụng Xbox mã lỗi 0x0000042B trên Windows

Bước 1. Mở cửa sổ PowerShell với quyền quản trị như đã giải thích ở trên, sau đó gõ lệnh sau và nhấn Enter để tạo một biến với thông tin đăng nhập chính xác. Hãy chắc chắn thay thế Tên người dùng bằng tài khoản của bạn.

$cred = Get-Credential -Credential TÊN NGƯỜI DÙNG

Lưu ý:

Để ánh xạ một ổ mạng trong Active Directory, bạn cần sử dụng tên mạng như networkadmin để chỉ định thông tin đăng nhập.

Bước 2. Trong cửa sổ xuất hiện, nhập mật khẩu tài khoản của bạn và nhấp vào OK để xác nhận.

Bước 3. Gõ lệnh sau và nhấn Enter để ánh xạ một ổ đĩa với chữ cái ổ đĩa G. Lưu ý rằng bạn cần thay thế chữ cái ổ đĩa và tên thiết bị theo tình huống thực tế của bạn.

New-PSDrive -Name “G” -Root “\DEVICE-NAME-OR-IPSHARED-FOLDER” -Persist -PSProvider “FileSystem” -Credential $cred

Khi hoàn thành, những lệnh này sẽ ánh xạ thư mục chia sẻ thành một ổ đĩa trên Windows 10/11.

#4. Ánh xạ ổ mạng tạm thời thành một thư mục cục bộ

Ngoài ra, bạn có thể ánh xạ một ổ mạng tạm thời thành một thư mục cục bộ để truy cập vào thư mục nhanh chóng sau này. Ví dụ, để ánh xạ ổ mạng cho C:UsersAdministratorDocuments, bạn có thể chạy lệnh sau.

New-PSDrive -Name “Documents” -PSProvider “FileSystem” -Root “C:UsersAdministratorDocuments”

Cách ngắt kết nối ổ mạng đã ánh xạ bằng PowerShell trên Windows 10/11

Nếu bạn muốn ngắt kết nối hoặc xóa ổ mạng đã ánh xạ trong PowerShell, bạn có thể làm theo hướng dẫn sau:

Xem thêm:  Cách chơi game Steam trên Oculus Quest 2 | Đạt được 3 cách đơn giản

Bước 1. Trong cửa sổ PowerShell với quyền quản trị, gõ lệnh sau và nhấn Enter để liệt kê tất cả các ổ mạng đã ánh xạ.

Get-PSDrive -PSProvider “FileSystem”

Bước 2. Gõ lệnh sau và nhấn Enter để ngắt kết nối ổ mạng đã ánh xạ. Ở đây, bạn cần thay thế Chữ cái ổ đĩa bằng chữ cái ổ đĩa mà bạn muốn ngắt kết nối.

Remove-PSDrive -Name Chữ cái ổ đĩa

Hãy lưu ý rằng, MiniTool Partition Wizard là một công cụ có thể giúp bạn sửa lỗi hệ thống tệp và quản lý không gian đĩa trên Windows.

Leave a Comment