Tìm hiểu chi tiết đặc điểm những loại quân trong trò chơi AOE 2

Đặc điểm các loại quân trong Age of Empires 2 là kiến thức nền tảng để bạn có thể chơi AOE thành thạo. Cao cấp hơn nữa bạn phải biết được các loại quân khắc chế nhau, các quân mạnh nhất trong AOE 2 để bạn có thể ra chiến lược, định hình cách chơi của chính mình. Trước đó hãy tải Đế Chế 2 và tiếp tục theo dõi thông tin 18 loại quân trong AOE 2 bên dưới nhé!

Đặc điểm của các loại quân trong age of empires 2

Trong Age of Empires 2, bộ tộc Aztec là một trong số các đội quân không ngựa trong trò chơi. Đó là một nhóm Linh mục và bộ binh với một số đặc điểm khiến họ nổi bật hơn so với các phe phái khác.

Trong Age of Empires 2, bộ tộc Aztec là một trong số các đội quân không ngựa trong trò chơi

Aztecs là một loại quân không ngựa.

 • Người dân AOE 2 có khả năng mang thêm trên 5 loại thức ăn.

 • Bộ tộc Aztecs, những loại lính được tạo nên nhanh hơn khoảng 15%.

 • Mỗi thầy tu được cộng thêm 5 điểm công kích.

 • Vải đời Loom được nghiên cứu sẵn.

 • Lính bộ Jaguar Warrior chính là lính Castle.

 • Thưởng cho đội tích trữ cổ vật 33% vàng.

Đặc điểm của những loại quân trong age of empires 2: quân Britons trong AOE 2

Đặc điểm của những loại quân trong age of empires 2: quân Britons trong AOE 2

Britons là lính bộ bắn cung đặc thù nhất trong AOE 2.

Britons là bộ tộc của lính bộ bắn cung và được xem là sở hữu những đặc thù ấn tượng nhất AOE2. Các đặc thù của quân Britons có khả năng kể đến như sau.

 • Trong thời Castle, sẽ được giảm 50% gỗ nếu chơi xây nhà chính.

 • Khi lên đời 3 và 4, lính bộ bắn cung sẽ được cộng thêm 1 điểm tầm nhìn (tổng là 2 điểm).

 • Vận tốc làm cừu tăng lên khoảng 25%.

 • Longbowman là lính Castle.

 • Nếu nhà lính bắn cung nhanh hơn 20% sẽ có thưởng đội.

Đọc thêm:  60 Seconds Việt Hóa iOS

Đặc điểm đạo quân Byzantines

Đây là bộ tộc phòng ngự trong AOE 2. Các đặc thù ấn tượng của loại quân Byzantines:

 • Ở đời I nhà của tăng 10% kiên cố, đời 2 nhà cửa tăng 20% kiên cố, tăng 30% ở đời thứ 3 và 40% cho đời thứ 4.

 • Lính cưỡi lạc đà, chọc giá và phóng lao giảm khoảng 25%.

 • Tăng 20% khả năng công kích với thuyền phun lửa.

 • Byzantines sẽ giảm khoảng 33% khi game thủ lên đời 4.

 • Chòi quan sát free.

 • Lính ngựa Cataphract là lính Castle.

 • Với thưởng đội thì vận tốc hồi phục máu của thầy tu nhanh hơn 50%.

Đặc điểm đạo quân Celts

Bộ tộc lính bộ Celts có những đặc thù như:

 • Vận tốc lính bộ nhanh hơn khoảng 15%.

 • Làm Gỗ nhanh hơn 15%.

 • Vận tốc xe bắn đá nhanh hơn khoảng 20%.

 • Khi dân tìm thấy cừu thì cừu sẽ không bị chiếm.

 • Lính Woad Raider là lính Castle.

 • Quà tặng đội, nhà máy sẽ được làm nhanh hơn  khoảng 20%.

Đặc điểm của những loại quân trong age of empires 2: Đạo quân Chinese

Đạo quân Chinese là bộ tộc của lính bắn cung khi khởi đầu +3 người dân, -50 Gỗ và -200 thức ăn.

 • Nghiên cứu giảm khoảng 15% Castle, 10% Feudal và 25% Imperial.

 • Nhà chính có chứa khoảng 10 dân.

 • Thuyền chiến tăng thêm 50% điểm đánh.

 • Lính bộ bắn nỏ là lính Chu Ko Nu.

 • Thưởng đội +45 thức ăn.

Đặc điểm đạo quân Franks

 • Quân Franks thuộc bộ tộc của lính ngựa Castle giảm 25% giá.

 • Lính Knight được tăng 20% điểm công kích.

 • Hoàn toàn được free nâng cấp ruộng trong cối xay gió.

 • Lính bộ cầm rìu, lính Throwing Axeman.

 • Thưởng tầm nhìn cho lính Knight +2.

Đặc điểm đạo quân Franks

Bộ tộc Franks hoàn toàn được free nâng cấp ruộng trong cối xay gió.

Đặc điểm đạo quân Goths

 • Đạo quân Goths, bộ tộc của lính bộ từ đời 2 trở đi ưu đãi 25%.

 • Khi phá nhà cửa, lính bộ tăng thêm một sức công kích.

 • Dân tăng 5 sức công kích với thú hoang và mang thêm +15 item.

 • Ở đời 4 được tăng 10 dân.

 • Lính bộ là lính Huscarl.

 • Quà tặng đội, nhà lính được tạo nên nhanh hơn 20%.

Đọc thêm:  Tải GTA San Andreas PC - APK Miễn Phí Việt Hoá & Hướng Dẫn Cài Đặt Trên Window - Android

Đặc điểm đạo quân Huns

 • Bộ tộc của lính ngựa Huns khởi đầu với -100 gỗ và không cần xây nhà.

 • Lính ngựa bắn cung ưu đãi 25% khi ở đời 3 và 30% ở đời 4.

 • Máy bắn giá tăng 30% điểm chính xác.

 • Lính ngựa là lính Tarkan.

 • Quà tặng đội, nhà lính ngựa làm nhanh hơn khoảng 20%.

Đặc điểm đạo quân Japanese trong AOE 2

 • Thuyền đánh cá tăng 2 điểm phòng ngự và 2 điểm công kích. Làm việc đời I tăng 5%, đời 2 tăng 10%, đời 3 tăng 15% và tăng 20% ở đời 4.

 • Nhà mỏ, cối xay gió, nhà gỗ ưu đãi 50%.

 • Lính bộ của Japanese nhanh hơn 20% khởi đầu từ đời 2.

 • Lính Castle: Samurai (Lính bộ)

 • Thưởng đội: Thuyền chiến tăng +50% tầm nhìn.

Đặc điểm đạo quân Koreans

 • Dân của bộ tộc của những tòa Tháp và Hải quân +3 điểm tầm quan sát.

 • Đào đá nhanh hơn khoảng 20%.

 • Nâng cấp free tháp trong trường đại học.

 • Tăng +1 điểm Tháp quan sát ở đời 3 và +2 điểm ở đời 4.

 • Lính Castle cưỡi ngựa bắn cung War Wagon và Thuyền chiến Turtle ship

 • Những loại xe trong AOE thưởng +1 điểm quan sát.

Đặc điểm của những loại quân trong age of empires 2: Đạo quân Mayans

 • Bộ tộc của lính bắn cung khởi đầu với +1 dân và -50 Gỗ.

 • Tài nguyên >20%.

 • Lính bắn cung giảm -10% đời 2 -20% đời 3 và -30% đời 4.

 • Lính bộ bắn cung Plumed Archer

 • Thưởng đội: giảm 50% Tường thành.

Đặc điểm quân Mongols

 • Lính cưỡi ngựa trong bộ tộc Mongols bắn cung nhanh hơn 20%.

 • Lính ngựa chém tăng 30% sức công kích.

 • Thợ săn nhanh hơn khoảng 50%.

 • Lính Castle: Mangudai.

 • Thưởng lính cưỡi ngựa +2 điểm quan sát.

Đặc điểm đạo quân Persians

Đặc điểm đạo quân Persians

Bộ tộc lính cưỡi ngựa Persians trong AOE 2.

 • Bộ tộc của Lính cưỡi ngựa khởi đầu với +50 Gỗ và Thức Ăn.

 • Nhà chính, nhà thuyền có điểm tăng gấp đôi. Làm việc tăng khoảng 10% đời 2, 15% đời 3 và 20% đời 4.

 • Lính Castle: voi chiến War Elephant

 • Thưởng +2 sức công kích cho lính Knight so sánh với lính cung.

Đọc thêm:  Tải map Warcraft 3 xây nhà mua lính hay nhất

Đặc điểm của đạo quân Saracens

 • Quân Saracens là bộ tộc của Lạc đà và Hải quân. Có xe bán buôn trợ giá khoảng 5% trong nhà.

 • Thuyền vận chuyển tăng gấp đôi khả năng vận chuyển và sức công kích.

 • Thuyền công kích có tốc độ cao hơn khoảng 20%.

 • Lính bắn cung tăng +3 sức công kích so sánh với nhà cửa.

 • Lính Castle là lính cưỡi lạc đà Mameluke

 • Thưởng đội thêm +1 sức công kích cho lính bộ bắn cung với nhà cửa.

Đặc điểm của những loại quân trong age of empires 2: Đạo quân Spanish

 • Đạo quân Spanish là bộ tộc của thầy tu và lính bắn súng xây nhà cửa nhanh hơn 20%.

 • Không cần sử dụng đến vàng khi nâng cấp nhà rèn.

 • Vận tốc bắn súng của lính bộ nhanh hơn 15%.

 • Lính Castle là lính Conquistador.

 • Trong bộ tộc Spanish trao đổi bán buôn được tăng thêm 33%.

Đặc điểm của đạo quân Teutons trong AOE 2

 • Khoảng cách hồi phục máu Thầy tu tăng gấp đôi.

 • Tòa tháp bộ tộc Lính bộ chứa được gấp đôi số dân.

 • Lính Castle không cần phải nâng cấp khi bắn gần.

 • Ruộng giảm 33%.

 • Nhà chính tăng +5 điểm quan sát cùng +2 sức công kích.

 • Lính Castle là Teutons Knight.

 • Nhà cửa không thể bị thôi miên là quà tặng đội.

Đặc điểm của đạo quân Turks trong AOE 2

 • Lính bắn súng của bộ tộc này tăng +25%. Nâng cấp lính ngựa và lính bắn súng free.

 • Đào vàng nhanh hơn 15%

 • Lính Castle: Janissary

 • Thưởng thêm 15% lính bắn súng.

Đặc điểm của đạo quân Viking trong AOE 2

 • Thuyền chiến của bộ tộc Viking ưu đãi 20%.

 • Lính bộ tăng +10% điểm công kích ở đời 2, 15% đời 3 và 20% đời 4.

 • Nâng cấp cối xay gió free,

 • Lính bộ Berserk là lính Castle.

 • Nhà thuyền gia giảm 25% là quà tặng cho đội.

Kết luận

Bài viết này nhằm mục đích cung cấp tất cả thông tin về các đội quân của Age of Empires 2, để người chơi biết họ phải làm gì trước khi bắt đầu trò chơi. Chúng tôi hy vọng rằng game thủ có một trải nghiệm thú vị với AOE 2.

Give a Comment