[Đã giải quyết] Làm thế nào để xóa dữ liệu trên ổ cứng trên một máy tính không hoạt động?

Phương pháp 1: Xóa ổ cứng bằng đĩa khởi động

 • Bước 1: Chuẩn bị một đĩa khởi động để khởi động máy tính.
 • Bước 2: Tải và cài đặt MiniTool Partition Wizard.
 • Bước 3: Chọn “Bootable Media” ở góc trên bên phải.
 • Bước 4: Chọn “WinPE-based media with MiniTool plug-in” và chọn ổ đĩa USB.
 • Bước 5: Chờ cho quá trình tạo đĩa khởi động hoàn tất.
 • Bước 6: Rút ổ đĩa USB ra khỏi máy tính.
 • Bước 7: Kết nối ổ đĩa USB vào máy tính đã hỏng.
 • Bước 8: Boot máy tính từ đĩa khởi động USB.
 • Bước 9: Chọn ổ cứng cần xóa dữ liệu.
 • Bước 10: Chọn “Wipe Disk” và chọn phương pháp xóa dữ liệu.
 • Bước 11: Chờ cho quá trình xóa dữ liệu hoàn tất.
 • Bước 12: Xác nhận và áp dụng các thay đổi.

Phương pháp 2: Đặt lại Windows

 • Bước 1: Boot vào môi trường phục hồi Windows (WinRE).
 • Bước 2: Chọn “Troubleshoot” trong cửa sổ “Choose an option”.
 • Bước 3: Chọn “Reset this PC” và chọn “Remove everything”.
 • Bước 4: Chờ cho quá trình đặt lại Windows hoàn tất.

Phương pháp 3: Xóa ổ cứng trên một máy tính khác

 • Bước 1: Mở máy tính khác và kết nối ổ cứng hỏng với máy tính này.
 • Bước 2: Sử dụng phần mềm di động để xóa dữ liệu trên ổ cứng hỏng.
 • Bước 3: Chờ cho quá trình xóa dữ liệu hoàn tất.
 • Bước 4: Ngắt kết nối ổ cứng và tắt máy tính.
Xem thêm:  Tải xuống và cài đặt macOS High Sierra [Hướng dẫn đầy đủ]

Phương pháp 4: Hủy hoại vật lý ổ cứng

 • Bước 1: Mở máy tính hỏng và tìm đến ổ cứng.
 • Bước 2: Sử dụng công cụ vật lý như búa, máy mài, hoặc từ chối để phá hủy ổ cứng.
 • Bước 3: Đảm bảo rằng ổ cứng đã bị phá hủy hoàn toàn và không thể khôi phục dữ liệu.

Mẹo thêm – Làm thế nào để xóa ổ cứng trên một Mac đã chết

 • Bước 1: Kết nối ổ cứng Mac đã hỏng với máy tính khác.
 • Bước 2: Sử dụng Terminal trên máy tính khác để xóa dữ liệu trên ổ cứng Mac.
 • Bước 3: Chờ cho quá trình xóa dữ liệu hoàn tất.
 • Bước 4: Ngắt kết nối ổ cứng và tắt máy tính.

Leave a Comment