Cách xóa chữ cái ổ đĩa trong Windows 10

Ở Windows 10, cách xóa ký tự ổ đĩa

Giới thiệu về ký tự ổ đĩa

Một ký tự ổ đĩa được đề cập đến một ký tự chữ cái từ A đến Z, được gán cho một phân vùng trên ổ đĩa của bạn. Khi máy tính phát hiện ra một ổ đĩa cứng nội bộ hoặc ngoại vi mới, hệ điều hành Windows của bạn sẽ tự động gán một ký tự ổ đĩa khả dụng cho nó. Sau đó, bạn có thể thực hiện các thay đổi trực tiếp trên các thiết bị và không cần phải gán ký tự ổ đĩa bằng tay.

Tuy nhiên, có một số ký tự ổ đĩa được gán mặc định. Ví dụ, phân vùng ổ đĩa cứng chứa hệ điều hành được gán ký tự ổ đĩa C. Ngoài ra, ký tự ổ đĩa A và B được Windows dành riêng cho các ổ đĩa mềm, không được sử dụng phổ biến cho các phân vùng khác.

Lý do xóa ký tự ổ đĩa

Mặc dù việc Windows tự động gán ký tự ổ đĩa là tiện lợi, người dùng có thể muốn xóa hoặc thay đổi ký tự ổ đĩa vì một số lý do. Ví dụ, một số ký tự được ưa thích và một số không, vì vậy bạn có thể không muốn Windows tự động gán ký tự ổ đĩa. Ngoài ra, một phân vùng có thể bị ẩn bằng cách loại bỏ ký tự ổ đĩa của nó. Nếu bạn xóa ký tự ổ đĩa của một ổ cứng, nó sẽ không hiển thị trong File Explorer.

Cách ẩn ký tự ổ đĩa

Có năm phương pháp được liệt kê dưới đây để tham khảo. Bạn có thể thử nghiệm chúng theo tình huống của mình.

Xem thêm:  6 phương pháp giải quyết lỗi cập nhật Windows 0x8009001D

Phương pháp 1: Sử dụng File Explorer

Nếu bạn chỉ muốn xóa ký tự ổ đĩa của các phân vùng trên ổ đĩa của bạn, bạn có thể sử dụng File Explorer để ẩn ký tự ổ đĩa. Bằng cách này, dữ liệu được lưu trữ trong phân vùng vẫn có thể được xem và thay đổi. Làm theo các bước chi tiết dưới đây.

Bước 1: Nhấn phím Win + E để mở File Explorer, sau đó nhấp vào tab View từ thanh công cụ ribbon và nhấp vào Options.

select Options

Bước 2: Khi cửa sổ Options xuất hiện, nhấp vào tab View. Sau đó, tìm và bỏ chọn ô Show drive letters trong phần Advanced settings. Nhấp vào Apply và OK liên tiếp để lưu các thay đổi.

uncheck Show drive letters box

Bước 3: Sau đó, bạn có thể thấy rằng các ký tự ổ đĩa của tất cả các ổ cứng trên ổ đĩa đã bị xóa. Bên cạnh đó, bạn vẫn có thể mở phân vùng và xem các tệp và thư mục trên đó. Nếu bạn muốn khôi phục các ký tự ổ đĩa, bạn có thể lặp lại các bước trên và sau đó chọn tùy chọn Show drive letters.

Nếu bạn muốn ẩn phân vùng bằng cách xóa ký tự ổ đĩa và bảo vệ dữ liệu được lưu trữ trong nó, bạn có thể tham khảo các phương pháp sau.

Phương pháp 2: Sử dụng Disk Management

Bạn có thể sử dụng công cụ tích hợp sẵn của Windows – Disk Management để xóa ký tự ổ đĩa. Sau khi xóa ký tự ổ đĩa, bạn sẽ không thể xem và mở phân vùng trên máy tính. Làm theo các bước chi tiết dưới đây.

Bước 1: Nhấp chuột phải vào menu Start của Windows và chọn Disk Management. Khi Disk Management mở ra, nhấp chuột phải vào phân vùng mà bạn muốn xóa hoặc thay đổi ký tự ổ đĩa và chọn Change Drive Letter and Paths.

Xem thêm:  Cách làm hình GIF làm hình nền Windows 10? [Hướng dẫn đầy đủ]

Lưu ý: Nếu phân vùng không được sử dụng, việc xóa ký tự ổ đĩa có thể diễn ra một cách suôn sẻ. Tuy nhiên, nếu phân vùng được sử dụng bởi các chương trình, việc xóa ký tự ổ đĩa có thể gây ra các vấn đề không mong muốn. Do đó, khuyến nghị không nên xóa hoặc thay đổi ký tự ổ đĩa của phân vùng đang chạy Windows và các ứng dụng.

select Change Drive Letter and Paths option

Bước 2: Chọn ký tự ổ đĩa của phân vùng đã chọn và sau đó nhấp vào nút Remove. Sau đó, một cửa sổ cảnh báo sẽ xuất hiện, nhấp vào Yes.

remove the drive letter

Bước 3: Bây giờ bạn có thể thấy ký tự ổ đĩa đã bị xóa trong Disk Management, và bạn không thể tìm thấy phân vùng tương ứng trong File Explorer. Ngoài ra, bạn không thể mở và khám phá dữ liệu được lưu trữ trong phân vùng này ngay cả trong Disk Management.

Phương pháp 3: Sử dụng Command Prompt

Bạn có thể thử ẩn ký tự ổ đĩa bằng cách sử dụng Command Prompt, một giao diện dòng lệnh cho hệ điều hành Windows. Làm theo các bước chi tiết dưới đây.

Bước 1: Nhấn phím Windows + R để mở hộp Run. Sau đó, nhập cmd vào ô và nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + Enter để chạy Command Prompt với quyền quản trị.

Bước 2: Trong cửa sổ hiển thị, nhập mountvol <Ký tự ổ đĩa>: /d và nhấn phím Enter để thực thi lệnh.

Xem thêm:  Cách khắc phục vấn đề Overwatch 2 bị mắc kẹt khi cập nhật

remove the drive letter

Bạn cũng có thể nhập diskpart trong Command Prompt để mở nó. Sau đó, nhập các lệnh sau trong diskpart và nhấn Enter sau mỗi lệnh để thực thi.

  • list volume (lệnh này có thể liệt kê thông tin phân vùng của ổ đĩa; bạn cần xác nhận ký tự ổ đĩa của phân vùng mà bạn muốn xóa ký tự ổ đĩa)
  • select volume * (* đại diện cho số thứ tự của phân vùng mà bạn muốn chọn. Ví dụ, tôi nhập select volume 4 để thực hiện các thay đổi trên phân vùng này)
  • remove letter= * (* đại diện cho ký tự của phân vùng đã chọn)
  • exit

type commands to remove the drive letter

Bước 3: Sau khi thoát khỏi Command Prompt, bạn có thể truy cập vào File Explorer để xem các thay đổi. Bạn sẽ thấy rằng phân vùng không được hiển thị trong File Explorer và bạn không thể mở và khám phá dữ liệu được lưu trữ trong phân vùng này.

Nếu bạn muốn khôi phục ký tự ổ đĩa, bạn có thể lặp lại các bước trên và nhập assign letter=* thay vì remove letter= * hoặc thực hiện việc này trong Disk Management.

Phương pháp 4: Sử dụng PowerShell

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo các bước sau để xóa ký tự ổ đĩa thông qua PowerShell.

Bước 1: Nhấp chuột phải vào biểu tượng Windows và chọn Windows PowerShell (Admin) để chạy PowerShell với quyền quản trị.

Bước 2: Trong cửa sổ hiển thị, nhập các lệnh sau để xóa ký tự ổ đĩa. Hãy nhớ nhấn phím Enter sau mỗi lệnh để thực thi.

  • Get-Disk (bạn có thể xem danh sách các ổ đĩa của bạn)
  • Get-Partition (bạn có thể xem danh sách các phân vùng của bạn)

Leave a Comment