Cách vô hiệu hóa hoặc kích hoạt tự động gắn kết ổ đĩa và thiết bị mới

Giới thiệu

Mặc định, tính năng tự động gắn kết ổ đĩa mới được kích hoạt trên Windows. Khi Windows phát hiện một ổ đĩa mới được kết nối vào máy tính, nó sẽ tự động gắn kết ổ đĩa mới và gán một ký tự ổ đĩa. Nếu bạn muốn tắt chức năng tự động gắn kết ổ đĩa mới, bạn có thể đọc bài viết này về MiniTool Partition Wizard.

Làm thế nào để tắt hoặc bật chức năng tự động gắn kết ổ đĩa mới

Nếu chức năng tự động gắn kết bị tắt, các ổ đĩa cơ bản mới kết nối vào máy tính sẽ không được gắn kết tự động và được gán ký tự ổ đĩa. Làm thế nào để tắt chức năng tự động gắn kết ổ đĩa? Và làm thế nào để bật chức năng tự động gắn kết ổ đĩa mới khi chức năng tự động gắn kết bị tắt? Dưới đây là một số phương pháp để tắt hoặc bật chức năng tự động gắn kết ổ đĩa mới.

Phương pháp 1. Sử dụng Diskpart

Bạn có thể sử dụng Diskpart để tắt chức năng tự động gắn kết ổ đĩa mới. Hãy làm theo các bước chi tiết dưới đây.

Bước 1. Nhấn tổ hợp phím Win + R trên bàn phím để mở hộp Run. Sau đó, nhập “diskpart” vào hộp để mở Diskpart.

Bước 2. Trong cửa sổ hiện ra, nhập lệnh “automount disable” và nhấn phím Enter.

Chọn Disable automount

Bước 3. Hiện tại, việc gắn kết tự động các ổ đĩa mới đã bị tắt. Nếu bạn muốn xóa ký tự ổ đĩa của các ổ đĩa đã kết nối trước đó, bạn có thể tiếp tục nhập lệnh “automount scrub” trong cửa sổ. Sau đó, nhấn phím Enter.

Xem thêm:  Tải FileZilla cho Windows/Mac/Linux [32-bit & 64-bit]

Xóa ký tự ổ đĩa của các ổ đĩa đã kết nối trước đó

Bước 4. Nhập lệnh “exit” để thoát khỏi Diskpart. Sau đó, khởi động lại máy tính để áp dụng thay đổi.

Nếu bạn muốn bật chức năng tự động gắn kết ổ đĩa mới, bạn có thể mở Diskpart và nhập lệnh sau đây. Nhấn phím Enter để thực thi lệnh. Sau đó, thoát khỏi Diskpart và khởi động lại máy tính.

“automount enable”

Bật chức năng tự động gắn kết ổ đĩa mới

Phương pháp 2. Sử dụng lệnh Mountvol

Bạn cũng có thể chạy Command Prompt để tắt chức năng tự động gắn kết. Dưới đây là các bước chi tiết.

Bước 1. Chạy Command Prompt với quyền quản trị và thực thi lệnh sau. Nhớ nhấn phím Enter.

“mountvol /n”

Nếu bạn muốn xóa tất cả ký tự ổ đĩa của các ổ đĩa đã kết nối trước đó, hãy nhập lệnh “mountvol /r”.

Nhập lệnh để tắt chức năng tự động gắn kết ổ đĩa mới

Bước 2. Bây giờ đóng cửa sổ Command Prompt và khởi động lại máy tính.

Nếu bạn muốn bật chức năng tự động gắn kết ổ đĩa mới bằng Command Prompt, bạn có thể chạy Command Prompt với quyền quản trị. Sau đó, nhập lệnh “mountvol /e” trong cửa sổ. Sau khi bật chức năng, khởi động lại máy tính để thay đổi có hiệu lực.

Bật chức năng tự động gắn kết ổ đĩa mới

Phương pháp 3. Sử dụng Registry Editor

Ngoài ra, bạn có thể ngăn chặn tự động gắn kết ổ đĩa hoặc bật chức năng tự động gắn kết ổ đĩa mới bằng cách sử dụng Registry Editor.

Bước 1. Nhấn tổ hợp phím Win + R trên bàn phím để mở hộp Run. Sau đó, nhập “regedit” vào hộp để mở Registry Editor.

Xem thêm:  Cách khắc phục lỗi Roku Error 009? Đây là hướng dẫn đầy đủ!

Bước 2. Trong cửa sổ hiện ra, điều hướng đến Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mountmgr.

Bước 3. Tìm và nhấp đúp vào giá trị DWORD “NoAutoMount”. Trong cửa sổ hiện ra, thay đổi giá trị dữ liệu thành 0 để bật chức năng. Nếu bạn muốn tắt tự động gắn kết ổ đĩa mới, bạn có thể thay đổi giá trị dữ liệu thành 1.

Bật hoặc tắt chức năng tự động gắn kết

Bây giờ, hãy khởi động lại máy tính để áp dụng các thay đổi.

Kết luận

Khi bạn muốn tắt hoặc bật chức năng tự động gắn kết ổ đĩa mới, hãy thử các phương pháp trên. Chúng tôi hy vọng rằng hướng dẫn này có thể hoàn toàn giải quyết vấn đề của bạn. Nếu bạn có ý kiến ​​đóng góp hoặc ý tưởng tốt khác, hãy chia sẻ với chúng tôi.

Về tác giả

Alin

Vị trí: Nhà bình luận

Leave a Comment