Cách tự động hóa PowerShell Scripts? 2 phương pháp hàng đầu cho bạn

Giới thiệu

PowerShell là một phiên bản cải tiến của Windows Command Prompt và một ngôn ngữ script được sử dụng cho tự động hóa. PowerShell có thể lập lịch các tác vụ bao gồm quản lý người dùng Active Directory, quản lý và xây dựng máy ảo trong Hyper-V, tạo báo cáo, giám sát hiệu suất, gửi email, v.v.

Cách tự động hóa PowerShell Scripts bằng Task Scheduler

Bước 1: Mở Task Scheduler từ cửa sổ Run

 • Mở cửa sổ Run bằng cách nhấn Windows và R.
 • Gõ “taskschd.msc” và nhấn Enter.

open Task Scheduler

Bước 2: Nhấp chuột phải vào Task Scheduler (Local) trong cột bên trái và nhấp Create Task. Hoặc bạn có thể nhấp trực tiếp vào Create Task dưới tab Actions.

click Create Task

Bước 3: Thêm các tham số cho tác vụ trong cửa sổ Create Task và nhấp OK để lưu các thay đổi.

 • Nhập tên và mô tả của tác vụ trong mục General.
 • Tùy theo nhu cầu của bạn, đặt tài khoản người dùng bằng cách nhấp vào Change User or Group và làm theo hướng dẫn trên màn hình.
 • Quyết định liệu bạn có phải đăng nhập để chạy tác vụ này bằng cách kiểm tra tùy chọn tương ứng.
 • Quyết định liệu tác vụ cần chạy với đặc quyền cao nhất.
 • Chọn phiên bản hệ thống mà bạn muốn cấu hình cho tác vụ từ menu thả xuống.

set parameters for the task

Bước 4: Chuyển sang tab Trigger. Khi bạn mở tab này lần đầu tiên, nó sẽ trống. Trong trường hợp này, nhấp vào nút New ở góc dưới bên trái của cửa sổ để tạo một trigger mới.

Bước 5: Chọn tần suất, thời gian bắt đầu, ngày kết thúc và các thiết lập khác dựa trên yêu cầu của bạn. Sau đó, nhấp OK để lưu các thay đổi.

set the New Trigger

Bước 6: Chuyển đến tab Actions. Khi bạn mở tab này lần đầu tiên, nó sẽ trống. Tương tự, bạn cần nhấp vào nút New để cấu hình các thiết lập.

 • Chọn exe trong mục Program/script.
 • Dưới mục Add arguments, chọn vị trí của script PowerShell.
 • Nhấp OK để lưu các thay đổi.
Xem thêm:  Cách khắc phục mã lỗi 0x80073cfb trên Windows 10

set a new action

Bước 7: Một số tùy chọn liên quan đến bắt đầu và dừng tác vụ, xử lý lỗi được bao gồm dưới các tab Conditions và Settings. Sau khi cấu hình chúng, nhấp OK để hoàn tất thao tác.

configure settings

Cách tự động hóa PowerShell Scripts với PowerShell Cmdlets

Bằng cách sử dụng các script PowerShell tự động hóa, bạn có thể thực hiện các tác vụ được lập lịch tự động bằng PowerShell. Các bước để lập lịch các script PowerShell bằng cmdlets được hiển thị dưới đây.

Bước 1: Đặt các hành động thông qua cmdlet “New-ScheduledTaskAction”. Bạn có thể lập lịch đến 32 tác vụ với nó, nhưng các tác vụ này sẽ thực thi tuần tự và không có thực thi song song. Để tạo các tác vụ thông qua cmdlet này, bạn nên:

 • Mở PowerShell.exe bằng cách gõ “New-ScheduledTaskAction -Execute “PowerShell.exe”.
 • Gõ “$scheduledAction = New-ScheduledTaskAction -Execute “PowerShell.exe” -WorkingDirectory C:/MyScripts” để mở PowerShell và thay đổi thư mục thành MyScripts.

Bước 2: Quyết định thời gian bắt đầu và tần suất của tác vụ. Nếu bạn muốn lập lịch cho một tác vụ bắt đầu vào lúc 9 giờ sáng hàng ngày, sử dụng cmdlet “New-ScheduledTaskTrigger”. Các script PowerShell tự động hóa cho lịch trình trên là: “$scheduledTime=New-ScheduledTaskTrigger -At 9.00AM -Daily”.

Cmdlet này bao gồm nhiều tham số như:

 • [-RandomDelay <TimeSpan>]
 • -At <DateTime>
 • [-Once]
 • [-RepetitionDuration <TimeSpan>]
 • [-RepetitionInterval <TimeSpan>]
 • [-CimSession <CimSession[]>]
 • [-ThrottleLimit <Int32>]
 • [-AsJob]
 • [<CommonParameters>]

Bước 3: Lưu lịch trình với cmdlet “Register-ScheduledTask” trên hệ thống cục bộ của bạn. Sau đó, bạn có thể tái sử dụng hoặc chỉnh sửa nó sau này.

Leave a Comment