Cách chạy tệp Exe bằng PowerShell trên Windows 10/11

Giới thiệu về PowerShell

PowerShell là một công cụ mạnh mẽ được tích hợp sẵn trong Windows, cung cấp một môi trường dòng lệnh và kịch bản để thực hiện các tác vụ trên hệ điều hành. PowerShell được sử dụng rộng rãi để xử lý các công việc khác nhau như sao chép tệp PowerShell, lấy kích thước thư mục PowerShell, cài đặt SSH PowerShell, giải nén/ghi lại tệp PowerShell, vv.

Tại sao người dùng gặp khó khăn khi chạy tệp .exe trong PowerShell?

Rất nhiều người dùng, kể cả các chuyên gia, đều không biết cách thực hiện các hoạt động này trong PowerShell. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách chạy tệp .exe trong PowerShell.

Các lệnh PowerShell để chạy tệp .exe

Khi nghiên cứu các tài liệu tham khảo, chúng tôi đã tìm thấy hai lệnh chính để chạy tệp .exe trong PowerShell: Start-Process và Invoke-Expression.

– Lệnh Start-Process: cho phép chạy một tệp .exe hoặc tệp script có thể được mở bằng một chương trình trên máy tính cục bộ.

– Lệnh Invoke-Expression: cho phép chạy một tệp .exe hoặc mở một tệp tài liệu trong chương trình liên quan đến loại tệp tài liệu đó.

Cách chạy tệp .exe trong PowerShell trên Windows 10/11

Để chạy tệp .exe từ PowerShell trơn tru, chúng ta sẽ giả sử rằng tệp .exe đó nằm trong thư mục C:UsersAdministratorDownloads và tên tệp là partitionwizard.exe.

Phương pháp 1: Chạy tệp .exe trực tiếp

– Bước 1: Nhấn tổ hợp phím Win + R để mở hộp Run, sau đó nhập “powershell” và nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + Enter để mở cửa sổ PowerShell với quyền quản trị.

Xem thêm:  8 Emulator GameCube tốt nhất cho PC, Android và iOS

– Bước 2: Trong cửa sổ hiện ra, nhập lệnh sau và nhấn Enter để di chuyển đến thư mục chứa tệp partitionwizard.exe:

  • cd C:UsersAdministratorDownloads

– Bước 3: Kiểm tra xem tệp partitionwizard.exe có tồn tại trong thư mục không bằng cách chạy lệnh sau:

  • Get-ChildItem

– Bước 4: Chạy tệp partitionwizard.exe bằng cách thêm dấu “.” trước tên tệp trong PowerShell:

  • .partitionwizard.exe

Phương pháp 2: Chạy tệp .exe thông qua lệnh Start-Process

– Bước 1: Mở cửa sổ PowerShell với quyền quản trị như đã giải thích ở trên.

– Bước 2: Nhập lệnh sau và nhấn Enter để di chuyển đến thư mục chứa tệp partitionwizard.exe và chạy tệp exe:

  • Start-Process -FilePath ‘C:UsersAdministratorDownloadspartitionwizard.exe’

– Bước 3: Hoặc bạn có thể chạy các lệnh sau lần lượt để thực thi tệp partitionwizard.exe:

  • cd C:UsersAdministratorDownloads
  • Start-Process partitionwizard.exe

Phương pháp 3: Chạy tệp .exe thông qua lệnh Invoke-Expression

– Ngoài hai phương pháp trên, bạn cũng có thể chạy tệp .exe bằng lệnh Invoke-Expression trong PowerShell trên Windows 10/11. Đây là một phương pháp rất đơn giản, chỉ cần mở cửa sổ PowerShell với quyền quản trị, nhập lệnh sau và nhấn Enter để chạy tệp partitionwizard.exe:

  • Invoke-Expression -Command ‘C:UsersAdministratorDownloadspartitionwizard.exe’

Hoặc:

  • ‘C:UsersAdministratorDownloadspartitionwizard.exe’ | Invoke-Expression

Vài lời kết

Trong bài viết này, chúng tôi đã tóm tắt ba phương pháp để chạy tệp .exe trong PowerShell trên Windows 10/11. Bạn có thể lựa chọn một trong ba phương pháp này tùy thuộc vào sở thích và tình huống cụ thể của bạn. PowerShell là một công cụ mạnh mẽ và linh hoạt, cho phép bạn thực hiện nhiều tác vụ khác nhau trên hệ điều hành Windows.

Xem thêm:  Hướng dẫn cập nhật phần mềm hệ thống PS3 lên phiên bản 4.89

Leave a Comment