Cách cấu hình quyền NTFS trên Windows 10/11? [2 phương pháp]

NTFS Permissions là gì?

Một số người dùng thường bị nhầm lẫn về cách cấu hình NTFS permissions trên Windows 10/11. Trong bài viết này, MiniTool tóm tắt 2 phương pháp sử dụng để cấu hình NTFS permissions.

NTFS Permissions là gì?

NTFS permissions là một tập hợp các quyền được sử dụng để bảo vệ các tệp và thư mục lưu trữ trên phân vùng với hệ thống tệp NTFS. Các quyền này có thể xác định người dùng nào có thể truy cập vào các tệp/thư mục cụ thể như các hồ sơ người dùng. Chúng có thể được gán cho các nhóm hoặc người dùng cá nhân. Có các loại quyền NTFS khác nhau cho các tệp và thư mục mà bạn có thể cấu hình.

 • Quyền kiểm soát đầy đủ: Nếu bạn chọn tùy chọn này, một người dùng hoặc nhóm sẽ có tất cả các quyền có sẵn cho các tệp và thư mục, bao gồm thêm, sửa đổi, di chuyển và xóa. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể thay đổi quyền NTFS cho tất cả các tệp và thư mục con.
 • Quyền sửa đổi: Quyền này có nghĩa là một người dùng hoặc nhóm có thể sửa đổi một tệp hoặc nội dung trong một thư mục.
 • Quyền đọc và thực thi: Nó cho phép một người dùng hoặc nhóm xem và chạy các tệp thực thi trong một thư mục.
 • Quyền liệt kê nội dung thư mục: Đây là quyền thư mục NTFS xác định xem một người dùng hoặc nhóm có thể liệt kê nội dung của một thư mục hay không.
 • Quyền đọc: Nó có nghĩa là một người dùng hoặc nhóm có thể đọc dữ liệu trong một tệp hoặc thư mục nhưng không thể đọc một tệp thực thi hoặc mở thư mục nơi các tệp được lưu trữ chỉ bằng cách chỉ định quyền này.
 • Quyền ghi: Nó có nghĩa là một người dùng hoặc nhóm có thể thay đổi nội dung trong một tệp, tạo tệp/thư mục mới hoặc ghi dữ liệu và thuộc tính cho một thư mục.
Xem thêm:  Lựa chọn một trong những game có mod tốt nhất

Bây giờ, bạn nên hiểu tổng quan về NTFS permissions. Hãy xem cách cấu hình NTFS permissions.

Cách cấu hình NTFS permissions trên Windows 10/11

Làm thế nào để cấu hình NTFS permissions trên Windows 10/11? Bạn có thể lựa chọn một trong hai phương pháp đơn giản sau đây.

Trước khi bạn thực hiện

Như bạn đã biết, NTFS permissions chỉ khả dụng cho các phân vùng NTFS. Nếu bạn đang sử dụng hệ thống tệp FAT32, bạn không thể cấu hình NTFS permissions cho một thư mục/tệp trên phân vùng đó. Trong trường hợp này, bạn cần chuyển đổi từ FAT32 sang NTFS trước.

Làm thế nào để chuyển đổi từ FAT sang NTFS mà không mất dữ liệu? MiniTool Partition Wizard có thể thực hiện công việc đó dễ dàng. Đây là một công cụ quản lý phân vùng chuyên nghiệp và đáng tin cậy có thể chuyển đổi MBR sang GPT mà không mất dữ liệu, chuyển đổi đĩa động sang đĩa cơ bản, định dạng phân vùng thành NTFS/exFAT/Ext4/FAT32 và nhiều hơn nữa.

Phương pháp 1: Thiết lập NTFS permissions trong File Explorer

Phương pháp đầu tiên và phổ biến nhất để thiết lập NTFS permissions cho một thư mục là sử dụng Windows File Explorer. Dưới đây là các bước chi tiết:

 • Bước 1: Nhấn phím Win + E để mở File Explorer, sau đó nhấp chuột phải vào thư mục mà bạn muốn cấu hình NTFS permissions Windows 10/11 và chọn Properties.
 • Bước 2: Trong cửa sổ Properties, điều hướng đến tab Security và nhấp vào Edit để thay đổi NTFS permissions.
Xem thêm:  4 giải pháp hàng đầu cho lỗi BLZBNTAGT00000960 trên Warzone Battle.net

click Edit to change permissions

 • Bước 3: Chọn nhóm hoặc tên người dùng mong muốn từ danh sách, sau đó đánh dấu vào ô kiểm Allow hoặc Deny bên cạnh các Permissions mà bạn muốn thiết lập, và nhấp vào Apply và sau đó OK để lưu thay đổi.

Mẹo: Nếu bạn muốn thêm người dùng hoặc nhóm mới, bạn có thể nhấp vào Add và nhập tên mong muốn, và làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành quá trình.

set NTFS permissions using File Explorer

Phương pháp 2: Thiết lập NTFS permissions bằng PowerShell

Một phương pháp tiên tiến khác là sử dụng PowerShell để thiết lập NTFS permissions. Để thực hiện công việc này, bạn có thể làm theo các bước chi tiết dưới đây:

 • Bước 1: Gõ powershell vào ô tìm kiếm, sau đó nhấp chuột phải vào Windows PowerShell từ kết quả trên cùng và chọn Run as administrator.
 • Bước 2: Trong cửa sổ PowerShell được nâng cao, gõ các lệnh sau và nhấn Enter sau mỗi lệnh để gán đường dẫn cho thư mục mong muốn của bạn và xem các quyền của nó.

Lưu ý: Ở đây, bạn cần thay thế đường dẫn bằng thư mục thực tế của bạn. Bạn cũng có thể chạy lệnh (Get-Acl -Path $dir).Access | Format-Table -AutoSize để xem các quyền một cách dễ đọc hơn.

$dir = ‘C:Pathtodirectory’

(Get-Acl -Path $dir).Access

view permissions of a directory using PowerShell

 • Bước 3: Chạy các lệnh sau theo thứ tự và nhấn Enter sau mỗi lệnh để tạo các biến cho các quyền.

$identity = ‘domainuser’ $rights = ‘FullControl’ $inheritance = ‘ContainerInherit, ObjectInherit’ $propagation = ‘None’ $type = ‘Allow’

Xem thêm:  Năm giải pháp phổ biến cho lỗi mã Xbox 0x00000001

 • Bước 4: Chạy lệnh sau để kết hợp tất cả các biến thành một đối tượng duy nhất.

$ACE = New-Object System.Security.AccessControl.FileSystemAccessRule($identity,$rights,$inheritance,$propagation, $type)

PowerShell set NTFS permissions

 • Bước 5: Chạy lệnh sau để lấy quyền truy cập từ thư mục được chọn và lưu chúng trong một biến.

$Acl = Get-Acl -Path $dir

 • Bước 6: Gõ các lệnh sau và nhấn Enter sau mỗi lệnh để thêm quy tắc truy cập và thiết lập quy tắc.

$Acl.AddAccessRule($ACE)

Set-Acl -Path $dir -AclObject $Acl

Bây giờ, bạn đã hoàn thành thiết lập NTFS permissions bằng PowerShell. Nếu bạn muốn gỡ bỏ NTFS permissions bằng PowerShell vào một ngày nào đó, bạn có thể chạy các lệnh sau.

$Acl = Get-Acl -Path $dir

$Ace = $Acl.Access | Where-Object {($_.IdentityReference -eq ‘domainuser’) -and -not ($_.IsInherited)}

$Acl.RemoveAccessRule($Ace)

Set-Acl -Path $dir -AclObject $Acl

Về tác giả

Ariel

Vị trí: Nhà bình luận

Leave a Comment