Cách cập nhật Xbox 360 và Xbox Series X/S [Trực tuyến và ngoại tuyến]

Phương pháp cập nhật Xbox 360

Phương pháp 1: Cập nhật trực tuyến

 • Đảm bảo Xbox 360 của bạn đã kết nối với Internet.
 • Nhấn nút Guide trên bộ điều khiển.
 • Chọn Settings > System Settings > Network Settings.
 • Nếu có yêu cầu, chọn Wired Network hoặc tên mạng không dây của bạn.
 • Chọn Test Xbox Live Connection.
 • Nếu có yêu cầu, chọn Yes để cập nhật phần mềm hệ thống của máy console.

Phương pháp 2: Cập nhật ngoại tuyến

 • Chuẩn bị một ổ USB được định dạng FAT32.
 • Kết nối ổ USB vào máy tính.
 • Tải xuống tệp cập nhật Xbox 360. Đó là một tệp .zip. Giải nén nó.
 • Mở thư mục đã giải nén, bạn sẽ thấy một thư mục có tên $SystemUpdate.
 • Sao chép thư mục này vào thư mục gốc của ổ USB (ví dụ: E:). Không sao chép nội dung vào một thư mục khác trên ổ USB (ví dụ: E:Files).
 • Rút ổ USB ra khỏi máy tính.
 • Đầu cắm ổ USB vào một cổng USB trên máy console Xbox 360.
 • Khi máy console khởi động lại, chương trình cài đặt sẽ tự động chạy. Khi được yêu cầu, chọn Yes để cập nhật phần mềm hệ thống mới.

Cách cập nhật Xbox Series X/S

Phương pháp 1: Cập nhật trực tuyến

 • Nhấn nút Xbox để mở hướng dẫn.
 • Chọn Profile & system > Settings > System > Updates. Hệ thống sẽ kiểm tra cập nhật cho máy console.
 • Chọn Update console (Nếu không có cập nhật, bạn sẽ thấy No console update available).
 • Nhấn Start Update.
Xem thêm:  Giải thích về việc USB/SSD/Hard Drive có không gian nhỏ hơn như nên

Lưu ý:

 • Chọn Keep my console up to date để cho phép máy console tự động cài đặt các cập nhật mới khi chúng được phát hành.
 • Nếu Xbox One của bạn không cập nhật, các giải pháp này sẽ hữu ích.

Phương pháp 2: Cập nhật ngoại tuyến

Gợi ý: Mặc dù Xbox Series X có hiệu năng cao hơn và Xbox Series S có hiệu năng thấp hơn, nhưng cả hai máy sử dụng cùng một tệp cập nhật.

 • Chuẩn bị một ổ USB có dung lượng tối thiểu 6 GB được định dạng NTFS.
 • Gắn ổ USB vào máy tính và tải xuống tệp cập nhật Xbox Series X OSU1.
 • Giải nén tệp và sao chép tệp $SystemUpdate vào thư mục gốc của ổ USB. Ngoài ra, không nên có bất kỳ tệp nào khác trên ổ USB.
 • Tắt nguồn máy console, sau đó rút dây điện để đảm bảo máy console được tắt hoàn toàn.
 • Đợi 30 giây, sau đó cắm dây điện lại.
 • Nhấn và giữ nút Pair ở phía trái máy console và nút Eject nếu có. Nút Eject nằm ở phía trước máy console. Sau đó, nhấn nút Xbox trên máy console. Điều này sẽ mở Trình khởi động sửa chữa Xbox.
 • Cắm ổ USB vào máy console. Tùy chọn cập nhật hệ thống ngoại tuyến sẽ trở nên hoạt động. Sử dụng D-pad và nút A trên bộ điều khiển để chọn nó. Điều này sẽ bắt đầu cập nhật Xbox Series X/S.

Kết luận

Cập nhật máy console Xbox 360 và Xbox Series X/S có thể được thực hiện trực tuyến hoặc ngoại tuyến bằng cách sử dụng các phương pháp đã được cung cấp. Theo các bước này sẽ đảm bảo rằng các máy console luôn được cập nhật với phần mềm mới nhất.

Xem thêm:  Far Cry 6 PC: Ngày phát hành, Nền tảng và Yêu cầu

Leave a Comment