10 Cách khắc phục mã lỗi 0x80070035 [Kèm hình ảnh]

1. Nguyên nhân gây ra mã lỗi 0x80070035 là gì?

Windows cho phép người dùng chia sẻ tệp tin giữa các máy tính trên mạng nội bộ. Các phương pháp khác nhau bao gồm ánh xạ ổ đĩa mạng, thêm vị trí mạng, tạo thư mục chia sẻ, v.v. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là bạn phải tìm thấy địa chỉ của máy tính.

Một số người báo cáo rằng họ đã nhận được thông báo “mã lỗi 0x80070035, không tìm thấy đường dẫn mạng” khi họ nhập địa chỉ hoặc truy cập vào thư mục hoặc ổ đĩa mạng/vị trí mạng chia sẻ.

Tại sao họ lại nhận được lỗi này? Một số nguyên nhân có thể kể đến như sau:

– Họ đã nhập sai địa chỉ. Đây là nguyên nhân đơn giản nhất và kiểm tra cẩn thận địa chỉ sẽ giải quyết vấn đề.

– Tính năng chia sẻ không được kích hoạt.

– Tường lửa đang chặn.

– Cài đặt mạng sai.

– Những nguyên nhân khác.

2. Cách khắc phục mã lỗi 0x80070035

Nếu bạn đảm bảo đã nhập đúng địa chỉ nhưng vẫn nhận được thông báo “mã lỗi 0x80070035 không tìm thấy đường dẫn mạng”, bạn có thể thử từng giải pháp sau đây một cách tuần tự.

2.1. Tắt tường lửa và phần mềm diệt virus tạm thời

Tường lửa và phần mềm diệt virus có thể chặn bạn khỏi việc chia sẻ tệp tin. Bạn cần tắt chúng tạm thời. Để làm điều đó, bạn có thể tham khảo hai bài viết sau đây:

Xem thêm:  Are You Annoyed by Netflix Green Screen? Here're 5 Fixes

– “Cách tắt và bật tường lửa Windows Defender?”

– “Cách tắt phần mềm diệt virus trên Windows 10 tạm thời/vĩnh viễn”

2.2. Đảm bảo tính năng khám phá mạng và chia sẻ tệp tin đã được kích hoạt

– Mở Control Panel và nhấp vào Network and Internet > Network and Sharing Center > Change advanced sharing settings.

– Trong phần Private, đảm bảo rằng các tùy chọn Turn on network discovery và Turn on file and printer sharing đã được chọn.

– Nhấp vào nút Save changes.

– Khởi động lại máy tính.

2.3. Đảm bảo SMB V1.0 đã được kích hoạt

Chia sẻ tệp tin yêu cầu hỗ trợ SMB V1.0. Bạn nên kiểm tra xem nó đã được kích hoạt chưa.

– Trong ô Tìm kiếm Windows, gõ “Turn Windows features on or off” và sau đó mở công cụ tương ứng từ danh sách kết quả.

– Chọn SMB 1.0/CIFS File Sharing Support và nhấp vào nút OK.

– Khởi động lại máy tính.

2.4. Đảm bảo ổ đĩa mạng hoặc thư mục chia sẻ đã được chia sẻ

– Trong File Explorer, nhấp chuột phải vào ổ đĩa mạng hoặc thư mục chia sẻ và chọn Properties.

– Chuyển đến tab Sharing và nhấp vào nút Advanced Sharing.

– Trên cửa sổ hiện ra, đánh dấu vào ô trước Share this folder.

– Nhấp vào nút Apply và sau đó OK.

2.5. Cài đặt lại bộ điều khiển mạng

– Mở Device Manager.

– Nhấp vào View > Show hidden devices.

Xem thêm:  Cách khắc phục lỗi đăng nhập ứng dụng Xbox mã lỗi 0x0000042B trên Windows

– Mở rộng thư mục Network adapters.

– Chuột phải vào tất cả các driver trong thư mục này một cách tuần tự và chọn Uninstall device.

– Khởi động lại máy tính và những driver này sẽ được cài đặt lại tự động.

2.6. Sử dụng Registry Editor

– Nhấn tổ hợp phím Windows + R để mở hộp thoại Run.

– Trong hộp thoại Run, nhập “regedit” và nhấn Enter để mở Registry Editor.

– Điều hướng đến HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanWorkstation\Parameters.

– Tìm AllowInsecureGuestAuth. Nếu bạn không tìm thấy nó, bạn nên chuột phải vào vùng đen, chọn New > DWORD (32-bit) Value, sau đó đổi tên thành AllowInsecureGuestAuth.

– Nhấp đúp vào AllowInsecureGuestAuth và thay đổi giá trị dữ liệu thành 1.

– Nhấp vào nút OK và đóng Registry Editor.

2.7. Sử dụng Local Security Policy

– Nhấn tổ hợp phím Windows + R để mở hộp thoại Run.

– Trong hộp thoại Run, nhập “secpol.msc” và nhấn Enter để mở Local Security Policy.

– Mở rộng Local Policies và làm nổi bật Security Options.

– Trên bảng điều khiển bên phải, chuột phải vào Network security: LAN Manager authentication level và chọn Properties.

– Trên cửa sổ hiện ra, mở rộng menu thả xuống và chọn Send LM & NTLM-use NTLMv2 session security if negotiated.

– Nhấp vào nút Apply và OK. Sau đó, đóng Local Security Policy.

2.8. Thêm Reliable Multicast Protocol

– Mở Control Panel và nhấp vào Network and Internet > Network and Sharing Center.

– Lần này nhấp vào Change adapter settings.

Xem thêm:  Cách tải và sử dụng tiện ích và ứng dụng MetaMask

– Chuột phải vào mạng của bạn và chọn Properties.

– Trên tab Networking, nhấp vào nút Install.

– Chọn Protocol và nhấp vào nút Add.

– Chọn Reliable Multicast Protocol và sau đó nhấp OK để cài đặt nó.

2.9. Kích hoạt NetBIOS trên TCP/IP

– Nhấn tổ hợp phím Windows + R để mở hộp thoại Run.

– Trong hộp thoại Run, nhập “ncpa.cpl” và nhấn Enter để mở Network Connections.

– Chuột phải vào mạng WiFi của bạn và chọn Properties.

– Trên tab Networking, nhấp đúp vào Internet Protocol Version 4 để mở các tùy chọn.

– Trên tab General, nhấp vào nút Advanced.

– Chuyển đến tab WINS, chọn Enable NetBIOS over TCP/IP và nhấp OK.

Leave a Comment