10 Cách để vượt qua chặn VPN – Làm cho VPN của bạn không bị phát hiện

VPN và các phương pháp chặn

VPN là gì và tại sao bị chặn?

VPN (Virtual Private Network) là một công nghệ cho phép bạn kết nối đến internet thông qua một máy chủ ảo, giúp che giấu địa chỉ IP thực của bạn và cho phép truy cập vào nội dung bị hạn chế vùng địa lý. Tuy nhiên, nhiều tổ chức bao gồm trường học, doanh nghiệp, các nền tảng phát trực tuyến và chính phủ sẽ chặn VPN để ngăn không cho truy cập vào các trang web của họ vì lý do bản quyền hoặc lý do khác.

Các phương pháp chặn VPN

VPN có thể bị chặn bằng nhiều cách khác nhau:

 • Chặn địa chỉ IP: Khi bạn kết nối đến một VPN, địa chỉ IP thực của bạn sẽ được thay thế bằng địa chỉ IP từ máy chủ VPN. Nhiều người dùng VPN sử dụng địa chỉ IP chung. Một khi các địa chỉ này bị chặn, bạn sẽ không thể truy cập vào các trang web sử dụng các địa chỉ này.
 • Chặn cổng: Giao thông internet được truyền và nhận thông qua các cổng. Ví dụ, giao thông OpenVPN thường sử dụng cổng UDP 1194. Do đó, các tường lửa thường theo dõi cổng 1194 và chặn bất kỳ giao thông mã hóa nào cố gắng sử dụng cổng này.
 • Phân tích gói dữ liệu sâu (DPI): Đây là quá trình kiểm tra phần dữ liệu và có thể là tiêu đề của gói dữ liệu. Một khi các giao thức VPN hoặc dữ liệu không đúng quy định khác được phát hiện, chúng sẽ bị chặn.
 • Chặn DNS: Loại chặn này ngăn người dùng giải quyết tên DNS của các trang web bị chặn.
Xem thêm:  192.168.0.1: Ý nghĩa và cách đăng nhập và sửa lỗi đăng nhập không thành công

Cách vượt qua chặn VPN

Như một người dùng cá nhân, bạn có thể muốn biết cách vượt qua chặn VPN, làm cho VPN không bị phát hiện. Dưới đây là một số cách:

 • Thay đổi máy chủ: Thông thường, nhà cung cấp VPN cung cấp nhiều máy chủ trong cùng một quốc gia. Thay đổi máy chủ có thể làm cho VPN của bạn hoạt động trở lại. Nếu không có máy chủ khả dụng, bạn có thể xem xét thay đổi VPN.
 • Sử dụng máy chủ được che giấu: Công nghệ che giấu thêm một lớp mã hóa cho lưu lượng VPN của bạn hoặc làm rối dữ liệu để làm cho nó không thể nhận ra bởi thuật toán. Điều này rất hữu ích để vượt qua DPI.
 • Thay đổi giao thức tunneling: VPN của bạn có thể bị chặn chỉ khi sử dụng một giao thức tunneling cụ thể. Trong trường hợp này, bạn có thể giải quyết vấn đề bằng cách chọn một giao thức tunneling mới hoặc ít phổ biến hơn trong menu Cài đặt của ứng dụng VPN của bạn.
 • Thay đổi mã hóa: Sử dụng một thuật toán mã hóa khác có thể vượt qua chặn VPN.
 • Thay đổi cổng: VPN cung cấp nhiều cổng. Một khi một cổng bị chặn, bạn có thể chuyển sang cổng khác.
 • Sử dụng địa chỉ IP riêng/ tĩnh: Địa chỉ IP chung có khả năng bị chặn. Mua một địa chỉ IP riêng có thể giải quyết vấn đề này vì địa chỉ này chỉ cho phép bạn sử dụng. Điều này sẽ ít gây nghi ngờ hơn.
 • Chuyển sang dữ liệu di động: Nếu kết nối VPN bị cấm bởi mạng của trường học hoặc nơi làm việc của bạn, kích hoạt dữ liệu di động trên điện thoại của bạn có thể vượt qua chặn VPN. Tuy nhiên, điều này yêu cầu bạn ngắt kết nối từ Wi-Fi.
 • Thay đổi cài đặt DNS: Nếu VPN bị chặn bởi nhà cung cấp dịch vụ internet của bạn, điều chỉnh cài đặt DNS có thể giải quyết vấn đề. Bạn có thể xem xét các nhà cung cấp DNS phổ biến như Cloudflare (1.1.1.1, 1.0.0.1), Google (8.8.8.8, 8.8.4.4), và OpenDNS (208.67.222.222, 208.67.220.220).
 • Kết nối VPN thủ công: Nếu VPN của bạn được đặt để kết nối tự động khi máy tính của bạn khởi động, bạn có thể đặt nó thành kết nối thủ công. Sau đó, kết nối lại VPN thủ công có thể giải quyết vấn đề.
 • Chuyển sang VPN khác: Nếu một VPN không có một số lượng máy chủ lớn, máy chủ được che giấu hoặc nhiều giao thức tunneling, bạn có thể xem xét việc sử dụng một VPN khác như NordVPN hoặc Surfshark.
Xem thêm:  Cách kết nối Oculus Quest 2 với máy tính Windows và Mac

Kết luận

VPN chặn tồn tại và thường được thực hiện bởi các tổ chức như trường học, doanh nghiệp, các nền tảng phát trực tuyến và chính phủ vì lý do bản quyền hoặc lý do khác. Có nhiều cách để vượt qua chặn VPN, như thay đổi máy chủ, sử dụng máy chủ được che giấu, thay đổi giao thức tunneling, thay đổi mã hóa, thay đổi cổng, sử dụng địa chỉ IP riêng/tĩnh, chuyển sang dữ liệu di động, thay đổi cài đặt DNS, kết nối VPN thủ công và chuyển sang VPN khác. Hãy lựa chọn phương pháp phù hợp để truy cập vào nội dung mà bạn muốn mà không bị chặn.

Leave a Comment